CENNIK SZKOLENIA KOMPLEKSOWEGO DLA KANDYDATÓW Z KAT. "B" PRAWA JAZDY CHCĄCYCH UZYSKAĆ PRACĘ W ZAKRESIE KIEROWCY ZAWODOWEGO:

- kwalifikacja wstępna przyśpieszona + kat. "C" + kat. "C+E" ogólna cena szkolenia - 5 500 zł
- kwalifikacja wstępna + kat. "C" + kat. "C+E" ogólna cena szkolenia - 5 700 zł

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
A1 wg potrzeb 1 500 PLN
A2 wg potrzeb 1 500 PLN
A wg potrzeb 1 500 PLN
B Kurs indywidualny 32h teoria 40h praktyka 1 850 PLN
AM wg potrzeb 1 000 PLN
B 27 listopad promocja dla uczniów 1 100 PLN
B1 wg potrzeb 1 300 PLN
CE wg potrzeb 1 700 PLN
C wg potrzeb 2 000 PLN
D Dla posiadacza kat. C 2 500 PLN
D Dla posiadacza tylko kat. B 3 500 PLN
KW C wg potrzeb 3 500 PLN
KW D wg potrzeb 3 500 PLN
KWP C wg potrzeb 2 200 PLN
KWP D wg potrzeb 2 200 PLN
SO C wg potrzeb 400 PLN
SO D wg potrzeb 400 PLN
KWU C wg potrzeb 1 000 PLN
KWU D wg potrzeb 1 000 PLN
KWPU C wg potrzeb 600 PLN
KWPU D wg potrzeb 600 PLN
B 27 listopada dla pracujących 1 300 PLN